Wycena nieruchomości


Wycena nieruchomości dokonywana jest przez Rzeczoznawców Majątkowych z uprawnieniami państwowymi.


Dokonujemy wyceny nieruchomości i lokali dla celów:

  • zabezpieczenia kredytów bankowych
  • sprzedaży
  • naliczania opłat
  • przekształceń własnościowych
  • sądowych
  • odszkodowań
  • wywłaszczeń
  • ubezpieczeń
  • innych na żądanie klienta