Usługi geodezyjne i kartograficzne


Prace geodezyjne wykonywane są przez geodetów posiadających uprawnienia zawodowe
w dziedzinie geodezji i kartografii.


Świadczymy usługi w zakresie:

  • mapy do celów projektowych i opiniodawczych
  • rozgraniczenia i podziały nieruchomości
  • dokumentacja do celów prawnych
  • pomiary realizacyjne i powykonawcze
  • inwentaryzacja powykonawcza budynków
  • inwentaryzacja powykonawcza przyłączy i sieci uzbrojenia terenu