BHP i P.poż.


Firma posiada uprawnienia i licencje do wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inspektorów ochrony przeciwpożarowej.


  • pełną obsługę firm w zakresie BHP wynikająca z przepisów Prawa Pracy
  • pełną obsługę firm w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • doradztwo w zakresie BHp i P.poż.
  • ocena ryzyka zawodowego
  • szkolenia okresowe BHP i P.Poż. dla pracowników, pracodawców i kadry kierowniczej
  • szkolenia operatorów wózków widłowych
  • szkolenia wymiany butli gazowych
  • szkolenia z zakresu udzielania pomocy przedlekarskiej