Biuro Usług Wielobranżowych „BAGO”


Jesteśmy firmą wykonującą usługi w zakresie:
 • wyceny nieruchomości
 • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • zarządzania nieruchomościami
 • usług geodezyjnych i kartograficznych
 • obsługi firm w zakresie BHP i P.poż.
 • szkoleń i doradztwa w zakresie BHP i P.poż.
 • ubezpieczeń osób prawnych i osób fizycznych.

  Wykonujemy prace dla:
 • klientów indywidualnych
 • banków
 • instytucji finansowych
 • organów administracji rządowej i samorządowej
 • przedsiębiorstw.

  Zlecenia wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami zawodowymi, naszą najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz poszanowaniem interesów klientów.
  Oferując Państwu usługi naszej firmy, oferujemy profesjonalizm i odpowiedzialność
  we wszystkich swoich działaniach.

  Dzięki naszemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu rzeczoznawcy, zapewniamy Państwu poczucie całkowitego bezpieczeństwa związanego
  z naszymi usługami.

  Profesjonalizm, fachowość i doświadczenie zatrudnionych w firmie osób daje Państwu gwarancje rzetelnej obsługi i realizacji Państwa zleceń w krótkich terminach.